Om klor og aktivt oksygen

Klor er det mest brukte desinfiseringsmiddelet
Klor renser bassengvannet for både organiske og uorganiske stoffer. Klor benyttes derfor i de aller fleste svømmehaller, fordi det holder vannet synlig rent og hygienisk på samme tid.

Man snakker om fritt klor og bundet klor
Ettersom klor blir værende i vannet etter at desinfiseringseffekten har avtatt, omtales det som "bundet klor". Når man snakker om verdien av "fritt klor", er det mengden av effektivt klor i vannet som menes.

Når du foretar en sjokkbehandling med klor, må du vente med å bade til verdien av fritt klor igjen har falt til mellom 1 og 3 mg/liter. Tilsetter du klor om kvelden, vil vannet ofte være klart for første bad allerede neste morgen.

Slik virker det aktive oksygenet i OxyChock som desinfiseringsmiddel
Produktet OxyChock er et granulat som skiller ut aktivt oksygen når det løses opp i vann. Det er altså det høye oksygensinnholdet som virker bakteriedrepende. Det forsvinner imidlertid raskt fra vannet igjen. Allerede fire timer etter vil det knapt kunne måles. Derfor skal det tilsettes hyppigere enn klor. Til gjengjeld kan man igjen bade relativt raskt etter tilsetning og sjokkbehandling.

Sammen med OxyChock (artikkelnr. 1784) anbefaler vi alltid å bruke Aktivator (artikkelnr. 1735), som markant forlenger og øker desinfiseringseffekten av aktivt oksygen.

Selv om du har valgt klorfri desinfisering kan du gjerne foreta en sjokkbehandling med klor hver 14. dag.

Den klorfrie desinfiseringsmetoden er effektiv på kort sikt. I løpet av et par uker vil mikroorganismer og bakterier som klorfrie vannpleiemidler ikke kan bekjempe, imidlertid kunne utvikle seg i vannet. Særlig i varme perioder bør du derfor desinfisere vannet grundig hver 14. dag med en klorsjokkbehandling, som garantert fjerner alle bakterier fra vannet. Aktivt oksygen og klor er kompatibelt – du kan altså gjerne blande klor med produkter. som inneholder aktivt oksygen. Vent eventuelt med å bade til klorlukten er forsvunnet fra bassengvannet  hvis du ikke ønsker å bade i vann tilsatt klor.

Kan jeg bruke vannet til å vanne i hagen etterpå?
Nei, og heller ikke vann som er desinfisert med aktivt oksygen. Selv om produkter med aktivt oksygen ikke inneholder klor, er de fortsatt bakteriedrepende og kan derfor ikke brukes til å vanne i hagen. Når du ikke skal bruke bassenget mer, anbefaler vi at du leder vannet til husets avløpssystem, slik at det går til renseanlegget.

Klorprodukter i konsentrert form skal ikke helles i avløpet, men leveres i emballasjen som "farlig avfall" til en gjenvinningsstasjon.

MERK
Uansett hvilken desinfiseringsmetode du velger er det alltid viktig å ta en dusj hver gang du går i bassenget, slik at du får skylt badedrakten for smuss, såperester og makeup. Les mer om våre soldusjer her.

NO Sitemap

Kundeservice

Telefonene er bemannet
mandag til torsdag: 09.00–16.00
Fredag: 09.00–15.00


DANSKA: +45 7022 6856
SVENSKA: +46 0771-188 819
FINSK: +358 44021 7071

Swim & Fun Scandinavia ApS


Administration &
kundeservice

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde
Tlf.: +45 7022 6856
Mail: info@swim-fun.dk
CVR-nr. DK30530136

Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.30
Lørdag - søndag: lukket

Serviceværksted &
returvare

Ledreborg Allé 128E
4000 RoskildeSwim & Fun kan følges på Facebook Swim & Fun er på Instagram Swim & Fun er på Linked In
trustpilot sf