Rent vann: vedlikehold

Det er ikke spesielt vanskelig å holde vannet i bassenget rent og klart. Du må bare følge Swim & Fun Scandinavias enkle femtrinns fargesystem:

•    TRINN 1:     Vannbalanse (pH-verdi)
•    TRINN 2:     Desinfisering (2B: vedlikeholdende)
•    TRINN 3:     Klar Pool - algebekjempelse
•    TRINN 4:     Flokking – klaring av vannet
•    TRINN 5:     Generell fysisk rengjøring


trinn 1 – Vannbalanse (pH verdi)

Mengden av nødvendig desinfiseringsmiddel varierer og avhenger av om vannet har en nøytral pH-verdi. Første trinn består derfor alltid i å teste vannets pH-verdi og eventuelt justere til nøytralt nivå på mellom 7,0 og 7,4. Les mer om justering av pH-verdi under oppstart her.

Trinn 2 – Desinfisering

Vannet i hagebassenget må holdes rent og klart, slik at bassenget alltid er et trygt og sunt sted å leke og avkjøle seg på en varm sommerdag. Partikler av smuss, sporer og bakterier blir løpende tilført vannet fra omgivelsene, og bakterier kan formere seg raskt i vann som holder over 20 0C. For å unngå dette benyttes desinfiserende vannpleiemidler.

Desinfiseringsmidlene er såkalte oksidanter som omfatter produkter basert på hhv. klor og aktivt oksygen (klorfri metode). Felles for disse er at de skal  tilføres vannet kontinuerlig.

Mengden av nødvendig desinfiseringsmiddel varierer og avhenger av flere faktorer. Varmt vann og bassenger som er utsatt for høy solstråling krever høyere doser. Det samme gjelder jo mer bassenget brukes og når flere forurensende elementer som for eksempel blader, gress, solkrem, kosmetikk og hår kommer i bassengvannet.
 

Klormetode


Desinfisering med Langsomklor til løpende vedlikehold
Til vedlikehold benyttes Langsomklor-tabletter, som opprettholder et passende klorinnhold i vannet så det hele tiden holder seg rent og friskt. Tablettene legges i en barnesikker, flytende kjemikaliedispenser.

Tablettene inneholder stabilisator som motvirker nedbryting fra solens UV-stråler. Avhengig av aktivitet og værforhold tilsettes nye tabletter ca. én gang i uken.

Klorinnhold, overstabilisering og "klorlås"
Miljøet rundt bassenget kan variere mye og vil påvirke bassengvannet. Derfor anbefales det å bruke Hurtigklor-granulat (1701) i perioder. Vannet holdes desinfisert ved et klorinnhold på 0,5–1,0 mg/l. Innholdet av klor bør testes løpende med Test Strips (1537).

For å unngå en eventuell overstabilisering og derav følgende "klorlås" bør en del av vannet skiftes ut løpende gjennom badesesongen. I hagebassenger skjer dette ofte naturlig i forbindelse med lek og plasking samt ved returskylling av et eventuelt sandfilter. Den naturlige fordampingen fra bassenget regnes ikke med i denne forbindelsen. 

Klorfri metode


Velger du den klorfrie metoden har du følgende to alternativer:

Desinfisering med OxyChock, Aktivator og KlarPool
OxyChock-granulat (artikkelnr. 1784) er basert på aktivt oksygen. OxyChock skal alltid brukes sammen med Aktivator (artikkelnr. 1735), som forlenger og øker desinfiseringseffekten av aktivt oksygen vesentlig.

CombiTabs – en unik trefaset brusetablett med aktivt oksygen
CombiTabs er den ultimate pleietablett for klorfritt bassengvann. Den unike trefasede brusetabletten desinfiserer alle urenheter og gir rent og klart bassengvann.

Hvit fase
Hurtig desinfisering med aktivt oksygen.
Blå fase
Forsterker og forlenger desinfiseringen og forebygger urenheter og belegg.  
Oransje fase
Motvirker utfelling av kalk og mineraler i vannet.

For å unngå bleking av lineren bør brusetabletten legges i en flytende dispenser eller i bassengets oppsamler. Verdiene for pH og aktivt oksygen bør kontrolleres regelmessig og justeres ved behov. Dette gjøres enkelt med en Swim & Fun Test Strip til måling av pH/aktivt oksygen (1538).

Merk Velger du CombiTabs, anbefales det å sjokkbehandle vannet med OxyChock én gang hver uke.


Trinn  3 – Klar Pool – algebekjempelse

Sporer fra mikroorganismer transporteres gjennom luften og kommer unngåelig ned i bassengvannet. Omgivelsene rundt – høy varme, mye regn og stor badeaktivitet påvirker også utviklingen av belegg i bassenget.
KlarPool hindrer at bassenget blir glatt og får belegg i bunnen og på sidene.

Dette kan forebygges ved å tilsette 0,5 dl KlarPool per 10 000 liter vann hver uke.

KlarPool kan benyttes i kombinasjon med både klor og klorfri metode

Når det allerede har dannet seg et belegg i bunnen og på sidene av bassenget
Har det allerede blitt belegg i bassengbunnen og på sidene, skal bassengvannet først desinfiseres med en sjokkbehandling med henholdsvis Hurtigklor (1701) eller OxyChock (1784) før behandling med KlarPool.


Trinn 4 - Flokking – klaring av vannet

Særlig på slutten av sesongen eller etter ekstremvær med høy temperatur over en lengre periode, kan vannet oppleves som grumset. Bittesmå smusspartikler passerer gjennom filteret og virker umulige å rense opp fra vannet med for eksempel en bunnsuger.

Da kan det være nødvendig å tilsette et flokkingsmiddel som samler de små svevende uklarhetene i større enheter som er lettere å fange opp av sandfilteret eller med en bunnsuger. I bassenger uten sandfilter vil uklarhetene i stedet bunnfelle seg.

Flytende flokkingsmiddel
Flytende flokkingsmiddel kan benyttes både i bassenger med papirfilteranlegg og sandfilteranlegg.

Papirfilter
Pumpen må være slått av mens flokkingsmiddelet fordeles godt rundt i bassenget. Etter 1–2 dager har svevepartiklene bunnfelt seg. Rengjør bunnen av bassenget og start filterpumpen igjen. Rens/skift filteret.

Sandfilter
Tilsettes ved poolens oppsamler mens pumpen går. Etter 2–3 dager returskylles sandfilteret. Gjenta behandlingen hvis det er nødvendig.

Flocking Sticks
Flocking Sticks benyttes utelukkende i hagebassenger med sandfilteranlegg. En Stick plasseres i oppsamleren eller i pumpens forfilter. Den vil selv dosere flokkingsmiddelet i dagens som følger, mens anlegget går.

Merk
Uklarheter i bassenget skyldes svært ofte at vannets pH-verdi er/har vært for høy over en periode eller en organisk forurensning..


Trinn 5 – Generell fysisk rengjøring


Det er ikke nok bare å bruke kjemiske vannpleiemidler for å holde vannet friskt og innbydende. Vannet må også filtreres gjennom pumpesystemet, og nedfall og urenheter må løpende fjernes fra vannet.

Større nedfall som for eksempel blader, gress og lignende bør samles opp daglig med en overflatehov/oppsamler. Bassengbunnen jevnlig støvsuges - manuelt eller med en automatisk bunnrenser, og når bassenget ikke er i bruk, bør det tildekkes med et termotrekk (sommertrekk som holder vanntemperaturen oppe) eller et vintertrekk, som kan "låse" av bassenget med wirelås.

Til dette bruk finnes en rekke praktiske Swim & Fun-produkter, deriblant bunnstøvsugere, teleskopstenger, spesielle overflatehover og bunnhover mm.

Bruken av slikt utstyr reduserer behovet for kjemisk vannpleie og reduserer dessuten slitasje på filterpumpen.

Se og les mer om de ulike redskapene for rengjøring av bassenget under produktutvalg her

NO Sitemap

Kundeservice

Telefonene er bemannet
mandag til torsdag: 09.00–16.00
Fredag: 09.00–15.00


DANSKA: +45 7022 6856
SVENSKA: +46 0771-188 819
FINSK: +358 44021 7071

Swim & Fun Scandinavia ApS


Administration &
kundeservice

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde
Tlf.: +45 7022 6856
Mail: info@swim-fun.dk
CVR-nr. DK30530136

Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.30
Lørdag - søndag: lukket

Serviceværksted &
returvare

Ledreborg Allé 128E
4000 RoskildeSwim & Fun kan følges på Facebook Swim & Fun er på Instagram Swim & Fun er på Linked In
trustpilot sf