stenging og overvintring

En typisk badesesong går fra midten av april til slutten av september. Stenger du bassenget skikkelig for vinteren, blir det mye enklere å åpne det igjen neste sesong.

•    Ta en test av pH-nivået
•    Vannpleie ved stenging
•    Rengjøring
•    Forebygg frostskader
•    Bruk et trekk

Ta en test av pH-nivået
Ta en pH-test og juster eventuelt verdien til mellom 7,0 og 7,2 så du unngår kalkavleiringer eller får rustskader i løpet av vinteren.

Vannpleie ved stenging
Foreta en ekstra kraftig sjokkbehandling med Chok Klor 70 % Calcium Hypoklorit (artikkelnr. 1793) eller Hurtigklor (artikkelnr. 1701). La klorinnholdet falle til 1–3 mg/l. Tilsett så et kraftig algemiddel for overvintring, for eksempel WinterCare fra Activ Pool, som er et konsentrert overvintringsmiddel beregnet for å forebygge belegg i løpet av vinteren.

Rengjøring av bassenget
Fjern alt ekstra tilbehør fra bassenget som stiger, slanger, solvarmere m.m. Tøm tilbehøret for vann og rengjør det grundig. Tilbehøret bør oppbevares frostfritt over vinteren.

Rens filtre grundig. Bruk en overflate- og bunnhov til omhyggelig å fjerne alt synlig smuss fra bassenget, og sørg for å rengjøre sider og bunn grundig med børste og bunnsuger. Rengjøringen bør foretas samme dag som bassenget stenges for å unngå at det kommer nytt smuss og nedfall i bassengvannet.

Forebygg frostskader
Vil du unngå at frosten gjør skade på bassenget og vannbehandlingsanlegget, bør du gjøre følgende:

1.    Tappe ut vann til under oppsamlernivå – ca. en tredjedel av vannet.  
2.    Tømme vannbehandlingsanlegget for vann: Pumpen, filteret, elektriske varmere og eventuelle integrerte klordispensere.
3.    Frostfri oppbevaring. Anlegget skal oppbevares frostfritt over vinteren. Det er smart å bruke en luftkompressor til å blåse  mest mulig vann ut av filteret.
4.    Monter vinterpropper (artikkelnr. 1610, 1615) i oppsamleren, returløpet og dysen.

Bruk et trekk
Bruk et vintertrekk til å stenge bassenget helt for vinteren. Det er viktig å bruke et trekk som passer til bassenget, slik at det er helt tett og ikke har små åpninger og sprekker hvor det kan trenge inn smuss. Swim & Fun helårstrekk med wire (lenke til sortiment) er et sikkert valg.

Trekket må holdes fritt for store snømengder gjennom hele vinteren.. Plasser eventuelt en stor badeball under trekket, slik at regn- og smeltevann renner av. For å unngå bruddskader på bassengliner og topprofiler på grunn av at det bygges opp istrykk i overflaten anbefaler vi å montere vinterflytere (artikkelnr. 1613) i bassenget før det tildekkes.

Er du vinterbader
Liker du å bade i utendørsbassenget om vinteren, skal du være oppmerksom på at det krever veldig høy sirkulasjon for å unngå frostskader på rør m.m.NO Sitemap

Kundeservice

Telefonene er bemannet
mandag til torsdag: 09.00–16.00
Fredag: 09.00–15.00


DANSKA: +45 7022 6856
SVENSKA: +46 0771-188 819
FINSK: +358 44021 7071

Swim & Fun Scandinavia ApS


Administration &
kundeservice

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde
Tlf.: +45 7022 6856
Mail: info@swim-fun.dk
CVR-nr. DK30530136

Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.30
Lørdag - søndag: lukket

Serviceværksted &
returvare

Ledreborg Allé 128E
4000 RoskildeSwim & Fun kan følges på Facebook Swim & Fun er på Instagram Swim & Fun er på Linked In
trustpilot sf