Rent vann: oppstart

Når du har fylt hagebassenget for første gang eller når du starter opp hagebassenget etter at det har vært stengt, bør du følge noen enkle trinn:

•    TRINN 1 – Mål og juster pH-verdien
•    TRINN 2 – Desinfiser vannet med en sjokkbehandling (2A: Oppstart)

TRINN 1 – Mål og juster pH-verdien
Når hagebassenget nettopp er blitt fylt med vann, er første trinn å måle vannets surhetsgrad. Altså om vannet er i balanse og har en nøytral pH-verdi.
Er pH-verdien for høy, er vannet basisk (hardt) og kan gi hudirritasjon, kløe og røde øyne, i tillegg til at det kan gi kalkavleiringer på liner og stige. For lav pH-verdi, der vannet er for surt (bløtt), kan medføre nedbrytning av eventuelle metalldeler i bassenget.

pH-verdien 7,2 er nøytral, og et akseptabelt nivå er mellom 7,0 og 7,4.

Du måler pH-verdien med Swim & Fun Test Strips, som gir deg den aktuelle verdien raskt og enkelt.

En pH-verdi over 7,4 senkes ved å tilsette pH Minus-granulat (artikkelnr. 1714).
En pH-verdi under 7,0 økes ved å tilsette pH Plus-granulat (artikkelnr. 1712).


TRINN 2 –Desinfiser vannet med en sjokkbehandling
For å unngå at bakterier formerer seg i vannet, benyttes vannpleiemidler til desinfisering. Vannpleiemidler er såkalte oksidanter som omfatter produkter basert på hhv. klor eller aktivt oksygen. Desinfiseringsmidlene skal tilføres
bassengvannet løpende, men ved oppstart gir man vannet en såkalt sjokkbehandling. Den innebærer at vannet tilføres en høyere dose desinfiseringsmiddel enn normalt for en grundig desinfisering og for å fjerne
eventuelle belegg og misfarginger.

Sjokkbehandling klormetode
Til "sjokkbehandling" benyttes Hurtigklor (1701), som er et hurtigoppløselig klorgranulat. Ved bruk av Hurtigklor tilføres bassengvannet samtidig en klorstabilisator som beskytter kloret mot nedbrytning fra sollys. Hurtigklor benyttes primært til oppstart av bassenget og til såkalt sjokkbehandlinger av vannet i badesesongen.  

Sjokkbehandling klorfri metode
Til klorfri sjokkbehandling benyttes OxyChock-granulat basert på aktivt oksygen. Ved bruk av den klorfrie metoden med aktivt oksygen anbefales det å sjokkbehandle vannet med OxyChock én gang hver uke, fordi det aktive oksygenet forsvinner raskere fra vannet enn klor.

NO Sitemap

Kundeservice

Telefonene er bemannet
mandag til torsdag: 09.00–16.00
Fredag: 09.00–15.00


DANSKA: +45 7022 6856
SVENSKA: +46 0771-188 819
FINSK: +358 44021 7071

Swim & Fun Scandinavia ApS


Administration &
kundeservice

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde
Tlf.: +45 7022 6856
Mail: info@swim-fun.dk
CVR-nr. DK30530136

Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.30
Lørdag - søndag: lukket

Serviceværksted &
returvare

Ledreborg Allé 128E
4000 RoskildeSwim & Fun kan følges på Facebook Swim & Fun er på Instagram Swim & Fun er på Linked In
trustpilot sf