Rent vaTTEN: Skötsel

Skötsel av rent och klart bassängvatten är inte särskilt svårt. Du ska bara följa Swim & Fun Scandinavia’s enkla 5-stegs färgsystem: 

• STEG 1: Vatten balansen (PH värde)
• STEG 2: Desinfektion (2B: skötsel)
• STEG 3: Klar Pool – alg bekämpning
• STEG 4: Flockning – klarning av vattnet
• STEG 5: Generell fysisk rengöring

STEG 1 – Vatten balans (pH värde)

Mängden av nödvändigt desinfektionsmedel varierar och beror på om vattnet har ett neutralt pH värde. Det första steget är därför alltid att testa vattnets pH värde och ev. justera till neutral nivå på mellan 7,0 och 7,4. Läs mera om justering av pH värde under uppstart här.

STEG 2 – Desinfektion

Vattnet i badbassängen skall hållas rent och klart, så poolen alltid är ett säkert och hälsosamt att leka och avsvalka sig i, på en varm sommardag. Partiklar av smuts, sporer och bakterier blir löpande tillfört vattnet från omgivningen och bakterier kan formera sig väldigt snabb i vatten över 200C. Använd desinficerande vårds medel för att undgå detta.

Desinfektionsmedlen är så kallade oxidanter, som omfattar produkter baserade på klor, och aktivt syre (klorfri metod). Gemensamt för dessa är att de alla skal tillsättas vattnet kontinuerligt.

Mängden av nödvändigt desinfektionsmedel varierar och beror på flera faktorer. Högre doser är nödvändiga vid varmt vatten, samt pooler, som är utsatta för mycket hög solstrålning. Det samma gäller ju mera poolen används och när flera förorenande element, såsom blad, gräs, solkräm, kosmetik och hår kommer i vattnet.
 

Klor metod


Långsamklor desinfektion till kontinuerlig skötsel
Till löpande underhåll används Långsamklor tabletter, som fasthåller ett passande klorinnehåll i vattnet, så det hela tiden är rent och friskt. Tabletterna placeras i en barn säkrad flytande kemikaliedispenser.

Tabletterna innehåller stabilisator, som motverkar nedbrytning från solens UV-strålar. Beroende på aktivitet och väderförhållanden, tillsätts nya tabletter ca 1 gång pr. vecka.

Klorinnehåll, över stabilisering och ”klorlås”
Den omgivande miljön kan variera mycket och påverkar vattnet i bassängen. Därför rekommenderas det att periodvis använda Snabbklor granulat (1701). Vattnet hålls desinficerat vid ett klorinnehåll på 0,5-1,0 mg/l. Innehållet av klor bör testas löpande med Test Strips (1537).

För att undvika en ev. över stabilisering och efterföljande ”klorlås” bör en del av vattnet bytas ut i loppet av badsäsongen. I trädgårdspooler händer detta ofta naturligt vid lek och plask samt vid retursköljning av sandfilter. Den naturliga för dampningen från bassängen gäller inte i denna förbindelse. 

Klorfri metod


Väljer du den klorfria metoden har du följande 2 möjligheter:
 
Desinficering med OxyChock, Aktivator och KlarPool

OxyChock granulat (Artikel 1784) är baserad på aktivt syre. OxyChock skall alltid användas tillsammans med Aktivator (Artikel 1735), som markant förlänger och förhöjer desinfektionseffekten av aktivt syre.

CombiTabs – en unik 3-fas brustablett med aktivt syre

CombiTabs är den ultimata vårdtabletten för klorfritt poolvatten. Den unika 3-fas brustabletten desinficerar alla orenheter och skapar rent och klart poolvatten.

Vit fas: Snabb desinfektion med aktivt syre.
Blå fas: Förstärker och förlänger desinfektionen samt förebygger orenheter och beläggningar.
Orange fas: Motverkar kalkutfällning och mineraler i vattnet.

För att undgå blekning av linern, bör man placera brustabletten i flytande dispenser eller i poolens skimmer. Värdena för pH och aktivt syre skall kontrolleras och justeras regelbundet. Detta kan man göra med Swim & Fun Test Strips till mätning av pH/aktivt syre, (1538).

Observera. Väljer du CombiTabs, rekommenderas det att chockbehandla vattnet med OxyChock en gång pr. Vecka.


STEG 3 – Klar Pool – alg bekämpning

Sporer från mikroorganismer transporteras genom luften, och det kan inte undgås att de kommer i pool vattnet. Den omgivande miljön – hög värme, mycket regn och stor badaktivitet, påverkar också utvecklingen av beläggningar i poolen.

KlarPool förebygger att poolen blir hal och får beläggningar i bottnen och på sidorna.

Du kan förebygga detta med vid att tillsätta 0,5 dl. KlarPool pr. 10 000 liter vatten en gång pr. vecka.

KlarPool kan användas i kombination med både klor och klorfri metod.

Har du redan fått beläggningar på bottnen och sidorna
Finns det beläggningar på pool bottnen och sidor, ska pool vattnet först desinficeras med en chockbehandling med respektive Snabbklor (1701) eller OxyChock (1784) innan KlarPool används.


STEG 4 - Flockning – klarning av vattnet

Speciellt sist på säsongen - eller efter extremt väder med höga temperaturer i längre perioder, kan vattnet upplevas grumligt. Helt små smutspartiklar passerar genom filtret, och tycks omöjliga att rensa upp från vattnet ex. med en bottensugare.

Här kan det vara nödvändigt att tillsätta ett flockningsmedel, som samlar de små svävande oklarheter i större samlingar, som bättre kan uppfångas i poolens sandfilter eller med en bottensugare. I bassänger utan sandfilter sjunker oklarheterna istället för ned på botten.

Flytande flockningsmedel

Flytande flockningsmedel kan användas till pools med både sandfilter eller pappersfilter.

Pappers filter
Pumpen skall vara avstängd när flockningsmedlet fördelas runt i poolen. Efter 1-2 dagar har partiklarna samlat sig på bottnen. Rengör nu poolbottnen och starta filterpumpen. Rensa/byt ut filtret.

Sandfilter
Flockningsmedlet tillsätts vid poolens skimmer när pumpen kör. Efter 2-3 dagar retur sköljs sandfiltret. Om nödvändigt repetera behandlingen.


Flocking Sticks


Flocking Sticks används uteslutande i trädgårdsbassänger med sandfilter anläggningar. En Stick placeras i skimmern, eller alternativt i pumpens förfilter. Den doserar flockningsmedlet i de nästa dagarna medans anläggningen kör.

Observera Oklarheter i poolen beror ofta på att vattnets pH värde är/har varit för högt i en period eller en organisk förorening.


STEG 5 – Generell fysisk rengöring


Det är inte tillräckligt enbart att använda kemiska vattenvårdsprodukter för att hålla vattnet friskt och inbjudande. Det är också nödvändigt att filtrera vattnet effektivt genom pumpsystemet, samt regelbundet ta bort nerfall och orenheter från vattnet.

Större nerfall såsom ex. blad, gräs och liknande, bör samlas upp dagligen med en ytvatten hov/skimmer. Bassängbottnen bör regelbundet dammsugas- manuellt eller med en automatisk bottensugare. Och när poolen inte används, bör man täcka över den med ett termocover (sommarcover som håller vattentemperaturen uppe) eller ett vintercover, som kan ”låsa” poolen med wirelås.

För detta finns en rad praktiska Swim & Fun produkter, härunder bottensugare, teleskopstänger, speciella ytvattenhovar och bottennät mm.

Använder man detta tillbehör förminskar man behovet av kemisk vattenvård och dessutom förminskar man slitaget på filterpumpen.

Se och läs mera om de olika rengöringstillbehören under sortiment här


Sitemap

Kundservice

Linjerna är öppna
Måndag-torsdag: 09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

DANSKA: +45 7022 6856
SVENSKA: +46 0771-188 819
FINSKA: +358 44021 7071

Swim & Fun Scandinavia ApS


Administration och
kundservice

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde
Tlf.: +45 7022 6856
Mail: info@swim-fun.dk
CVR-nr. DK30530136

Kontorets öppettider:
Måndag - torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.30
Lördag - söndag: stängt

Serviceverkstad och
returgods

Ledreborg Allé 128E
4000 RoskildeSwim & Fun kan følges på Facebook Swim & Fun er på Instagram Swim & Fun er på Linked In
trustpilot sf