Kunskap om varmt poolvatten

Hur varmt bör badvattnet vara i min pool?

Det är naturligtvis högst individuellt hur kallt respektive och varmt badvatten påverkar oss och hur varmt du föredrar att vattnet ska vara i poolen. Nedan har vi dock försökt att ge dig en idé om hur vi tror att de flesta upplever att temperaturen i poolen känns. När du ska hitta den optimala vattentemperaturen för syftet med din pool rekommenderar vi att du provar dig fram, men vi hoppas att översikten kan ge dig en fingervisning om var du kan börja.

Grader CelciusBeskrivning av hur poolvattnets temperatur upplevs
21° Känns chockerande kallt. Upplevs vanligtvis så kallt att man kippar efter andan.
24° Lite mindre kippande efter andan men ändå en väldigt kylslagen upplevelse.
26° Känns kallt och kräver lite övervinning för att ta sig ner i, men det är en perfekt poolvattentemperatur för tävlingssimmare. Blir snabbt för kallt för vattenlek.
28° Känns svalt men är en bra temperatur för vattenlek och konstant aktivitet.
29° Lägsta temperaturen i t.ex. en vattenpark, och det känns fortfarande kallt precis när du går i vattnet. Är den absolut högsta temperaturen för fritidssimning.
30° Behaglig badtemperatur. Ett barn på mer än 3 år kan vara i vattnet utan att frysa, men kommer att tycka att det är lite kallt. Är för kallt för barn under 3 år. För motionssimning är det för varmt och kan vara farligt på grund av överhettning av kroppen.
31° Angenäm badtemperatur, men lite kallt jämfört med en dedikerad varmvattensbassäng. Är fortfarande för kallt för barn under 3 år.
32° Lägsta badvattentemperatur i till exempel varmvattenbassänger, men små barn under 3 år måste hålla igång hela tiden för att inte bli kalla.
33° Perfekt badtemperatur där även små barn tycker att det är varmt och skönt. Man kan röra sig lite utan att det blir för varmt.
34° Behagligt varmt och man blir varm när man rör sig. Bra temperatur för stillasittande spabad utan bubblor och luft.
36° Badtunna som känns lite halvljummen.
38° Badtunna som känns behagligt varm.
40° Mycket varm bubbelpool där du endast kan vara i en kort tid./td>
42° Är alltför varmt och det går inte att vara i vattnet.

Varför välja en värmepump för att värma upp poolvattnet?

I vår nordliga del av världen måste vi erkänna att de flesta somrar inte har tillräckligt många soltimmar för att hålla poolvattnet uppvärmt till mycket mer över tjugo grader – och dessutom inte särskilt länge. De flesta tycker att det behöver vara några grader till innan det blir riktigt skönt att ta sig ett dopp i poolen. Men uppvärmning av poolvattnet med en traditionell elvärmare kan snabbt bli en dyr historia.

Näst efter solenergi, som är gratis men också en otillförlitlig värmekälla, är en poolvärmepump både den mest miljövänliga och billigaste formen av uppvärmning för pooler. En värmepump har dock en stor fördel jämfört med solenergi: Du kan räkna med att vattnet blir varmt under de perioder som du vill ha det – och håller en konstant temperatur som du själv väljer.

badesaeson

Efter uppstart betalar du endast för 20 % eller mindre av energiförbrukningen

En värmepump är grön energi eftersom den ”drar” ut energi från luften, som överförs till poolvattnet. Mängden energi som krävs för att driva värmepumpen är minimal jämfört med hur mycket det ger tillbaka i form av värme. En traditionell värmepump ger typiskt mellan 4 och 7 kW för varje 1 kW som du betalar för. En Inverter Pro-värmepump kan, beroende på modell och miljöpåverkan, nå upp i hela 13,6 kW för varje betald kilowattimme.

Du får en extra lång badsäsong

Samtidigt förlänger en värmepump badsäsongen med flera månader. Så snart den genomsnittliga lufttemperaturen når över värmepumpens lägsta arbetstemperatur (beroende på modell), kan poolens öppnas för säsongen. Med en traditionell värmepump innebär det i praktiken att man i Sverige kan komma igång med poolsäsongen redan i mitten av maj, och förlänga badsäsongen ända fram till mitten av oktober.

Väljer du en värmepump med högre kapacitet, exempelvis en Inverter Pro, som har utvecklats för att kunna användas i minusgrader, kan du få en ännu längre säsong.

Energieffektivitet och vad kan jag förvänta mig

Värmepumpens energiförbrukning beror på hur väl poolvattnet är isolerat mot värmeförluster, särskilt på natten.
– Ju bättre isolerat poolvattnet är, desto mindre blir energiförbrukningen.

Värmeförlusterna från vattenytan är störst

Man säger att mellan 75 och 85 procent av värmen försvinner via ytan. Temperaturen kan faktiskt sjunka snabbt med mellan 4-6 grader på en enda natt. När din pool är uppvärmd utan användning av ytterligare energikällor, eller med solenergi, rekommenderas i allmänhet att du använder ett isolerande överdrag. Detta för att bevara den värme som byggts upp under dagen. Men särskilt när du betalar för den tillförda energin BÖR ytan skyddas mot värmeförluster, så energiförbrukningen inte har varit förgäves.

Använd till exempel ett sommaröverdrag, som är ett slags isolerande ”bubbelplast” som flyter på vattnet, men som samtidigt låter solens strålar tränga igenom. Förutom att ett sommaröverdrag förhindrar värmeförluster, främst på grund av den minimala vattenavdunstningen, använder du även mindre vattenbehandlande medel. (OBS! Måste tas bort helt innan man badar).

Pool sommercover i forbindelse med en varmepumpe

Ett alternativ till ett sommaröverdrag kan t.ex. också vara en Pool Pavilion (art. 1901), eller ett permanent pooltak, monterat på skenor. Gemensamt för dessa lösningar är att det är möjligt att förhindra oönskad åtkomst till poolen.

Kom också ihåg att ta hänsyn till pooltyp och isolering. En fristående pool utan isolering kommer t.ex. att kräva en större värmepump för att hålla vattnet på den önskade temperaturen. Om du är osäker, rekommenderar vi alltid att du väljer en större istället för något mindre – särskilt i Norden.

Måste man isolera poolväggen?

En fristående pool är i allmänhet inte särskilt resistent mot värmeförluster från poolväggen. En stålpool håller värmen bättre än en pool med stålram eller en plastpool.

Därför kan det vara en utbytesvinst att vinna genom att skydda poolväggen. Om poolen täcks över – t.ex. med en träbeklädnad, kommer det att skapa lite extra motstånd mot värmeförluster. Är poolen utsatt för direkt vindpåverkan tar det också på den värme som har ackumulerats. Här är det en bra idé att bryta vinden och skapa lä, till exempel med ett vindskydd eller liknande. En isolerad och nergrävd pool, med skyddad vattenyta, ger alltså det största energiutbytet av värmepumpen, eftersom värmeförlusterna är minimala.

Hur påverkas energiutnyttjandet av luftens temperatur och fuktighet?

Den omgivande miljön har stor inverkan på energieffektiviteten, och det är naturligt så att vi inte kan styra allt när bassängen är placerad utomhus.

När det gäller lufttemperaturen gäller att ju lägre temperaturen är, desto mindre energieffektiv är värmepumpen. Värmevinsten faller alltså när lufttemperaturen sjunker.

Med luftfuktighet är förhållandet det omvända. Ju högre luftfuktighet, desto mer energieffektiv är värmepumpen. Med andra ord, när luftfuktigheten ökar ökar uppvärmningsvinsten.

Lite för stor är mycket bättre än lite för liten

Om du väljer en något för liten värmepump, blir den dyrare i drift än en värmepump med rätt storlek, och du kommer troligen att bli besviken på det nuvarande värmeutbytet. Den kommer nämligen att kräva en högre energiförbrukning för att värma upp vattnet. En traditionell värmepump som är för stor kommer att starta och stoppa oftare, vilket ger en lägre verkningsgrad i systemet. Det högre slitaget resulterar i slutändan i en kortare livslängd.

På grund av tekniken i en Pro Inverter-värmepump kommer den inte att dra extra energi ens om värmepumpen är lite överdimensionerad för poolens volym. Tvärtom kommer den att värma upp poolen snabbare – och det skulle krävas mindre för att hålla temperaturen i den mindre mängden poolvatten.(på höger sida ses Heat Booster Inverter Pro 9,2 - 2,3 kW9,2 - 2,3 kW).

Vad är COP-värde?

Mängden energi som behövs för att ”dra ut” luften genom värmepumpen får man igen många gånger om i form av värme. Det uttrycks i det så kallade COP-värdet* (värmefaktor). Värmefaktorn anger förhållandet mellan den värme som du får i förhållande till den mängd ström som du använder. Ju högre siffra, desto större är värmepumpens effektivitet. De flesta traditionella värmepumpar har en COP* mellan 4 och 6 och provas vid en lufttemperatur på mellan 24 och 27 °C och en vattentemperatur på mellan 25 och 27 °C.

Tekniken för en Inverter-värmepump gör att den använder energin mycket bättre. Detta innebär att vår Inverter Pro kan nå upp till så mycket som 13,6 i COP, beroende på modell.

varmpool

varmpool

Vilken vattentemperatur kan man förvänta sig med en värmepump?

Förutsatt att det inte förekommer några värmeförluster kan en värmepump värma upp badvattnet upp till 41 grader – men det kommer alltid att uppstå värmeförluster när poolen är placerad utomhus.

Har du skyddat vattenytan med ett termoöverdrag, är en tumregel att en traditionell värmepump kan höja poolvattnets temperatur med upp till 10 °C över den omgivande luftens temperatur. Detta innebär att vattnet kan bli upp till 30 °C varmt om lufttemperaturen är 20 °C.

Hur många dagar tar det för värmepumpen att värma upp poolvattnet?

Beroende på värmepumpens uppvärmningseffektivitet, pooltyp, placering och hur väl poolvattnet är isolerat mot värmeförluster kommer värmepumpen i startfasen att öka vattentemperaturen med ca 2-3 °C under en dag.

I tabellen nedan kan du få en uppfattning om hur lång tid det tar att värma upp din pool, beroende på vilken värmepump du väljer. Tabellen visar antalet dagar det tar att värma upp poolvattnet från 10 till 28 °C. En förutsättning är att poolen är täckt med ett termoöverdrag 24 timmar om dygnet, och ingen hänsyn tas till eventuell värme som tillförs via solen. Vattnet från vattenverket kan vara allt från 7-16 °C . Börjar du på 16 °C i stället för 10 ° C , kan du dra av ett par dagar från uppvärmningstiden. Tabellen är endast vägledande.

Väntar man med att använda värmepumpen tills både vatten- och lufttemperaturen är 15 °C, ger det en snabb och energieffektiv uppvärmning.

L vattenBTU*kWtDagar
10000 10000 2,9 9,2
10000 20000 5,9 4,6
10000 30000 8,8 3,0
10000 40000 11,7 2,3
15000 20000 5,9 6,9
15000 30000 8,8 4,6
15000 40000 11,7 3,5
15000 50000 14,6 2,8
20000 20000 5,9 9,2
20000 30000 8,8 6,1
20000 40000 11,7 4,6
20000 50000 14,6 3,7
25000 20000 5,9 11,5
25000 30000 8,8 7,6
25000 40000 11,7 5,8
25000 50000 14,6 4,6
30000 20000 5,9 13,8
30000 30000 8,8 9,2
30000 40000 11,7 6,9
30000 50000 14,6 5,5
35000 20000 5,9 16,0
35000 30000 8,8 10,7
35000 40000 11,7 8,0
35000 50000 14,6 6,4
40000 20000 5,9 18,4
40000 30000 8,8 12,2
40000 40000 11,7 9,2
40000 50000 14,6 7,3
45000 20000 5,9 20,7
45000 30000 8,8 13,8
45000 40000 11,7 10,3
45000 50000 14,6 8,3* 1000 BTU (British Termisk Enhet) = 0,29307 kWt

Funktion och fördelar med inverterteknik

En värmepump fungerar omvänt jämfört med ett kylskåp (se illustrationen nedan) genom att den utvinner värme ur luften, som sedan överförs till poolvattnet.

För att vara exakt drar en fläkt in uteluft över en förångare som innehåller ett flytande kylmedel. Inuti förångaren absorberar köldmediet värmeenergin som förvandlas till gas. En kompressor sätter gasen under tryck så att gastemperaturen stiger markant. Därefter överförs den inbyggda värmen upp via en kondensatorspole (värmeväxling) till det kallare poolvattnet, som leds genom spolen. Samtidigt kyler poolvattnet den varma gasen, som i sin tur återgår till flytande tillstånd – och en ny cykel sin början.

Varmepumpe

Fördelen med Inverterteknik

En traditionell värmepump stoppar driften när önskad temperatur har uppnåtts, och startar igen när temperaturen sjunker 1-2 grader. En Inverter-värmepump (artikelnr.: 1238 Inverter Pro, 1239, Inverter Pro, 1225 Inverter Pro, 1226 Inverter Pro) har däremot en dynamisk kompressor som ständigt reglerar temperaturen.

Detta innebär att energiförlusten vid start/stopp elimineras. Beroende på modell och miljöpåverkan kan våra Inverter-värmepumpar ge upp till 13,6 gånger mer energi än de förbrukar (COP = 13,6), medan en vanlig värmepump vanligtvis ger cirka 5 gånger mer energi än den förbrukar (COP = 5).

Samtidigt ser den nya Twist-titanium-värmeväxlaren till att värmeöverföringen är optimal. Läs mer om Twist-titanium-värmeväxlaren här.

Jämför Inverter Pro värmepumpar
1238 Inverter Pro 7,4-5,1 kW
hvilken-varmepumpe
1225 Inverter Pro 9,2 - 2,3 kW
hvilken-varmepumpe
1239 Inverter Pro 8,0-5,6 kW
hvilken-varmepumpe
1226 Inverter Pro 12,5 - 2,9 kW
hvilken-varmepumpe

Twist-titanium — en ny generation värmeväxlare i Inverter Pro

Alla Swim & Funs värmepumpar är utrustade med en titanium-värmeväxlare, eftersom det är det perfekta materialet för användning i simbassänger. Titan kan motstå alla kända vattenbehandlande produkter och kan därför användas i alla typer av poolvatten utan att ta skada.

Nu tar den nya generationen med spiral av Twist-titanium värmeväxlaren till nya höjder. Generationen 2.0 värmeväxlaren är uppbyggd med en vriden spiral-yta, vilket ger en mycket större värmeöverföring till poolvattnet. Detta innebär att energieffektiviteten blir mycket högre än en generation 1.0-värmeväxlare med en slät spiralformad yta.

Nedan kan du se en illustration av de båda generationerna av värmeväxlare. Twist-titanium visas till höger.

Alla Swim & Fun Pro Inverter-värmepumpar är utrustade med den nya generationen Twist-titanium-värmeväxlare.

Titanium

Vilken värmepump passar min poolstorlek?

Det finns, som nämns på flera ställen här på sidan, många faktorer som spelar in när du ska bedöma hur stor värmepump som du behöver. Om du väljer en något för liten värmepump, blir den dyrare i drift än en värmepump med rätt storlek, och du kommer troligen att bli besviken på det nuvarande värmeutbytet. Det kommer att kräva en högre energiförbrukning för att värma upp vattnet och vattnet blir kanske inte så varmt som du vill att det ska vara.

En traditionell värmepump som är för stor kommer att starta och stoppa oftare, vilket ger en lägre verkningsgrad i systemet, ökat slitage och kortare livslängd.

Du måste också komma ihåg att ta hänsyn till pooltypen och isolering — hur stor är värmeförlusten som kontinuerligt ska kompenseras för. En fristående plastpool utan ytisolering kommer t.ex. att kräva en större värmepump för att hålla vattnet på den önskade temperaturen.

Om du är osäker, rekommenderar vi alltid att du väljer en modell över sett till kW storlek – speciellt i de kyliga nordiska länderna. I tabellen nedan kan du läsa om vilka modeller som vi rekommenderar för olika poolstorlekar. Värmepumpar kan generellt användas för större pooler (max poolstorlek), men vi har valt att använda den rekommenderade poolstorleken i vår översikt, som föreskriver en generell förväntad värmeförlust.

Generellt kan du räkna med 1 kW värmekapacitet per 2.580 liter poolvatten.

Liter poolvolymRekommenderad värmepumpmodellLiter poolvolymRekommenderad värmepumpmodellLiter poolvolymRekommenderad värmepumpmodell
0 - 6.000 1067 HotSplash 1085 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 20.000 1294 Xpress10+ 1086 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 33.000 1073 Xpress14+ 1225 Inverter Pro 1226 Inverter Pro
7.000 1292 Xpress5+ 1085 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 21.000 1294 Xpress10+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 34.000 1073 Xpress14+ 1226 Inverter Pro
8.000 1292 Xpress5+ 1085 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 22.000 1294 Xpress10+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 35.000 1073 Xpress14+ 1226 Inverter Pro
9.000 1292 Xpress5+ 1085 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 23.000 1073 Xpress14+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 36.000 1073 Xpress14+ 1226 Inverter Pro
10.000 1292 Xpress5+ 1085 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 24.000 1073 Xpress14+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 37.000 1226 Inverter Pro
11.000 1293 Xpress7+ 1086 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 25.000 1073 Xpress14+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 1225 Inverter Pro 38.000 1226 Inverter Pro
12.000 1293 Xpress7+ 1086 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 26.000 1073 Xpress14+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 1225 Inverter Pro 39.000 1226 Inverter Pro
13.000 1293 Xpress7+ 1086 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 27.000 1073 Xpress14+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 1225 Inverter Pro 40.000 1226 Inverter Pro
14.000 1293 Xpress7+ 1086 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 28.000 1073 Xpress14+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 1225 Inverter Pro 41.000 1226 Inverter Pro
15.000 1294 Xpress10+ 1086 ECO Pool Spa 1238 Inverter Pro 29.000 1073 Xpress14+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 1225 Inverter Pro 42.000 1226 Inverter Pro
16.000 1294 Xpress10+ 1086 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 30.000 1073 Xpress14+ 1093 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 1225 Inverter Pro 1226 Inverter Pro 43.000 1226 Inverter Pro
17.000 1294 Xpress10+ 1086 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 31.000 1073 Xpress14+ 1225 Inverter Pro 1226 Inverter Pro 44.000 1226 Inverter Pro
18.000 1294 Xpress10+ 1086 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro 32.000 1073 Xpress14+ 1225 Inverter Pro 1226 Inverter Pro 45.000 1226 Inverter Pro
19.000 1294 Xpress10+ 1086 ECO Pool Spa 1239 Inverter Pro

Plug & play-modell eller fast auktoriserad installation

Swim & Fun har både plug-and-play-värmepumpar (artikelnr.: 1067, 1292 Xpress5+, 1293 Xpress7+, 1294 Xpress10+, 1073 Xpress14+), som du enkelt kan installera, och värmepumpar för fast installation (artikelnr.: 1085 ECO Pool & Spa, 1086 ECO Pool & Spa, 1093 ECO Pool & Spa, 1238 Inverter Pro, 1239 Inverter Pro, 1225 Inverter Pro, 1226 Inverter Pro) som måste installeras av en auktoriserad installatör.

Som kan ses från tabellen ovan finns det modeller för alla poolstorlekar – från de mindre trädgårdspoolerna till de större poolerna.

Nedan kan du ladda ner ett jämförelsediagram med alla modeller. En gemensam nämnare för alla är att de är utformade för montering utomhus.

Plug and play-modellerna lämpar sig särskilt väl för sommarpooler och trädgårdsbassänger som demonteras när badsäsongen är över, och för permanenta fristående trädgårdsbassänger. De är nämligen lätta att demontera och ställa undan för vintern – och det är lika enkelt att koppla in dem igen året därpå.

Ladda ner jämförelsediagram som pdf här

Varmt vatten kräver ytterligare vattenbehandlande medel

Vattnet i trädgårdspoolen ska hållas rent och klart så att poolen alltid är en säker och hälsosam plats att vistas på. Partiklar av smuts, sporer och bakterier kommer kontinuerligt tillföras vattnet utifrån, och bakterier kan föröka sig snabbt i vattnet vid temperaturer över 20 °C. För att undvika detta används desinficerande vattenbehandlande produkter.

Desinfektionsmedlen som används är så kallade oxidanter som innefattar produkter baserade på klor respektive aktivt syre (klorfri metod). Gemensamt för dessa är att de ska tillföras vattnet kontinuerligt.

Mängden nödvändiga desinfektionsmedel varierar och beror på flera faktorer. En högre dos behövs för varmt vatten och pooler som exponeras för hög solstrålning. Detsamma gäller ju mer poolen används och när fler förorenande element såsom löv, gräs, solskyddsmedel, kosmetika och hår kommer i poolvattnet.

Hitta en återförsäljare

Hitta din huvudleverantör i följande översikt över alla distributörer av Swim & Fun värmepumpar.

googleplus

Danmark

Sverige

Norge

Finland